Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta na lokaciji „Marina Dorćol“, Opština Stari grad

By 14. avgusta 2019. Oglas

Predmet otuđenja je zemljište na lokaciji „Marina Dorćol“, na građevinskoj parceli kojoj odgovaraju sledeće katastarske parcele: 2/2, 7/4, 7/5, 6/8, 5/26, 6/11, 6/12, 6/13 i 5/2, sve KO Stari grad, upisane u Listu nepokretnosti broj 2441 KO Stari Grad, kao javna svojina grada Beograda, ukupne površine 40.738 m².

Oglas je objavljen u dnevnom listu „POLITIKA“ 14.08.2019. god.