Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta na lokaciji „Marina Dorćol“, Opština Stari grad

Predmet otuđenja je zemljište na lokaciji „Marina Dorćol“, na građevinskoj parceli kojoj odgovaraju sledeće katastarske parcele: 2/2, 7/4, 7/5, 6/8, 5/26, 6/11, 6/12, 6/13 i 5/2, sve KO Stari grad, upisane u Listu nepokretnosti broj 2441 KO Stari Grad, kao javna svojina grada Beograda, ukupne površine 40.738 m². Oglas je objavljen u dnevnom listu „POLITIKA“ 14.08.2019. god.