Skip to main content

Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta na lokaciji u Bloku 53, opština Novi Beograd

By 22. avgusta 2018.Oglas

Predmet otuđenja je zemljište na lokaciji u Bloku 53, Gradska opština Novi Beograd, na građevinskoj parceli GP3 kojoj odgovara katastarska parcela 6818 KO Novi Beograd, površine 21.058 m2 upisana u Listu nepokretnosti broj 4137 KO Novi Beograd, kao javna svojina grada Beograda.

  Oglas je objavljen u dnevnom listu „POLITIKA“ 22.08.2018. god.