Skip to main content

Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u blizini Batajničkog puta na teritoriji Gradske opštine Zemun

By 9. avgusta 2022.11 avgusta, 2022Istaknuto, Oglas

Predmet otuđenja je lokacija koja se nalazi u blizini Batajničkog puta na teritoriji  Gradske opštine Zemun, ukupne površine 19.465m2 koja je obuhvaćena:

  • građevinskom parcelom GP1, koju čine katastarske parcele broj: 174/2 i 172/14, obe KO Zemun polje, površine 17.869 m2 predviđene za privredne delatnosti i
  • građevinskom parcelom GPS, koju čine katastarske parcele broj: 174/5 i 172/13, obe KO Zemun polje, površine 1.596 m2 predviđene za pristupni put.

Sve katastarske parcele su upisane u List nepokretnosti broj 1295 KO Zemun polje kao javna svojina grada Beograda.

Na katastarskoj parceli 174/2 je upisan objekat broj 1, kao objekat bez dozvole, nepoznatog držaoca.

Po službenoj evidenciji Sekretarijata za poslove ozakonjenja objekata evidentiran je zahtev za ozakonjenje bespravno izgrađenog objekta, br. XXXI-14 br. 351.21-2136/2010, podnosioca „ Veterinarski zavod Zemun“a.d.

Oglas je objavljen u dnevnom listu „POLITIKA“ 09.08.2022. god.