Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u blizini fabrike „Grmeč“, opština Zemun

By 5. maja 2020. Oglas

Predmet otuđenja je građevinsko zemljište u neposrednoj blizini fabrike „Grmeč“ u Gradskoj opštini Zemun – privredna zona severno od autoputa (pristup lokaciji je iz ulice Milana Rešetara), na dve pojedinačne građevinske parcele, i to: GP1 kojoj odgovara katastarska parcela 1494, površine 2.139m2 i GP2 kojoj odgovara katastarska parcela 1495, površine 4.576m2, obe KO Zemun polje, upisane u Listu nepokretnosti broj 1295 KO Zemun polje, kao javna svojina grada Beograda.

 Oglas je objavljen u dnevnom listu „POLITIKA“ 05.05.2020. god.