Skip to main content

Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u Bloku 53, opština Novi Beograd

By 29. juna 2020.Oglas

Predmet otuđenja je građevinsko zemljište u Bloku 53, Gradska opština Novi Beograd, na građevinskoj parceli GP1 kojoj odgovara katastarska parcela broj 6827/1 KO Novi Beograd, ukupne površine 31.525 m2, upisana u List nepokretnosti broj 4137 KO Novi Beograd, kao javna svojina grada Beograda.

 Oglas je objavljen u dnevnom listu „POLITIKA“ 29.06.2020. god.