Skip to main content

Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u Bloku 53, opština Novi Beograd

By 13. oktobra 2020.Oglas

Predmet otuđenja je zemljište u Bloku 53, Gradska opština Novi Beograd, na građevinskoj parceli GP1 kojoj odgovara katastarska parcela 6827/1 KO Novi Beograd, ukupne površine 31.525 m2, upisana u List nepokretnosti broj 4137 KO Novi Beograd  kao javna svojina grada Beograda.

 Oglas je objavljen u dnevnom listu „POLITIKA“ 13.10.2020. god.