Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u Bloku 63, Gradska opština Novi Beograd

By 6. marta 2018. 29 marta, 2018 Oglas

Predmet otuđenja je zemljište na lokaciji u Bloku 63, Gradska opština Novi Beograd, na građevinskoj parceli ukupne površine 3.118 m2 , kojoj odgovaraju katastarske parcele: 3347/34 KO Novi Beograd,  površine 2.331 m2, upisana u List nepokretnosti broj 6645 KO Novi Beograd kao javna svojina grada Beograda i 3347/69 KO Novi Beograd, površine 787 m2, upisana u List nepokretnosti broj  6310  KO Novi Beograd, kao javna svojina grada Beograda.

  Oglas je objavljen u dnevnom listu „POLITIKA“ 06.03.2018.god.
  Ispravka oglasa je objavljena у dnevnom listu „POLITIKA“ 29.03.2018.год.