Skip to main content

Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u Čakorskoj ulici, gradska opština Savski venac

By 16. maja 2024.Istaknuto, Oglas

Predmet otuđenja je lokacija koja se nalazi  u Čakorskoj ulici, gradska opština Savski venac,  na građevinskoj parceli  kojoj odgovara katastarska parcela 20096/1 KO Savski venac, ukupne površine 799m2. Parcela je prema podacima iz lista nepokretnosti RGZ-a, upisana kao javna svojina grada Beograda, sa obimom udela 1/1. Uverenjem SKN Savski venac 951-3-229-3741/2024 od 01.04.2024.godine je potvrđeno da, na parceli 20096/1 KO Savski venac, postoje tri nerešena zahteva i to: 952-02-13-229-26157/2021 od 16.09.2021. godine i 952-02-13-229-26435/2021 od 20.09.2021. godine i zabeležba 952-02-8-229-640/2024 od 08.03.2024.godine.

Oglas je objavljen u dnevnom listu „POLITIKA“ 16.05.2024. god.