Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u gradskoj opštini Čukarica

By 12. februara 2018. Oglas

Predmet otuđenja je građevinsko zemljište na građevinskoj parceli, koju čini katastarska parcela 2925/2 KO Sremčica, površine 472 m2 upisana u List nepokretnosti broj 4956 KO Sremčica, kao javna svojina grada Beograda. Predmetna lokacija se nalazi na uglu ulica Dvoržakove i Žila Verna u Gradskoj opštini Čukarica.

 Oglas je objavljen u dnevnom listu „POLITIKA“ 12.02.2018.god.