Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta na lokaciji između ulica Branka Radičevića i Dušana Petrovića Šaneta, u Gradskoj opštini Lazarevac

By 11. aprila 2018. Oglas

Predmet otuđenja je zemljište koje se nalazi između ulica Branka Radičevića i Dušana Petrovića Šaneta, u Gradskoj opštini Lazarevac, na na građevinskoj parceli GP2 ukupne površine 2.146m2, koja odgovara katastarskoj parceli 2197/13 KO Lazarevac, upisana u List nepokretnosti broj 2186 KO Lazarevac, kao javna svojina grada Beograda.

  Oglas je objavljen u dnevnom listu „POLITIKA“ 11.04.2018. god.