Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u Karlovačkoj ulici, Opština Vračar

By 26. decembra 2019. Oglas

Predmet otuđenja je građevinsko zemljište između ulica Gružanske, Karlovačke i Todora od Stalaća, na građevinskim parcelama:

GP1, ukupne površine 372 m2, kojoj odgovaraju katastarske parcele: 3590/7, 3556/7 upisane u list nepokretnosti broj 3094 KO Vračar kao javna svojina grada Beograda i katastarska parcela 2562/1, upisana u list nepokretnosti broj 3825 KO Vračar kao javna svojina grada Beograda i

GP2,  ukupne površine 372 m2, kojoj odgovaraju katastarske parcele: 3590/4 i 2579/1, obe KO Vračar, upisane u list nepokretnosti broj 4590 KO Vračar,  kao javna svojina grada Beograda.

Oglas je objavljen u dnevnom listu „POLITIKA“ 26.12.2019. god.