Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u kompleksu poslovno-trgovačkog centra „Autokomanda 2“, GO Voždovac

By 24. juna 2019. Oglas

Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u kompleksu poslovno-trgovačkog centra „Autokomanda 2“, na građevinskoj parceli između Bulevara Stefana Provenčanog, Tabanovačke i Triše Kaclerovića, u Gradskoj opštini Voždovac, oj odgovara katastarska parcela broj 3/12 KO Voždovac, površine 2.564 m2, upisana u List nepokretnosti broj 4179 KO Voždovac, kao javna svojina grada Beograda.

Oglas je objavljen u dnevnom listu „POLITIKA“ 24.06.2019. god.