Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u naselju Batajnica, opština Zemun

By 28. decembra 2020. Oglas

Predmet otuđenja je lokacija koja se nalazi u ulici Braće Vojinović u naselju Batajnica, Gradska opština Zemun, na građevinskoj parceli koju čini katastarska parcela 1877/5 KO Batajnica, površine 511m2, upisana u List nepokretnosti broj 4452 KO Batajnica kao javna svojina grada Beograda.

 Oglas je objavljen u dnevnom listu „POLITIKA“ 28.12.2020. god.