Skip to main content

Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u naselju Batajnica, opština Zemun

By 12. maja 2018.14 maja, 2018Oglas

Predmet otuđenja je zemljište na građevinskoj parceli GP2 koju čine katastarske parcele 1875/2 i 1875/4, obe KO Batajnica, ukupne površine 518m2, upisane u List nepokretnosti broj 2633 KO Batajnica, kao javna svojina grada Beograda. Predmetna lokacija se nalazi u Ulici Save Radovanovića u Gradskoj opštini Zemun.

  Oglas je objavljen u dnevnom listu „POLITIKA“ 12.05.2018. god.