Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u naselju Kamendin, u ulici Tomice Popović, opština Zemun

By 1. marta 2021. Oglas

Predmet otuđenja je zemljište koje se nalazi u naselju Kamendin, u ulici Tomice Popović, Gradska opština Zemun, na četiri pojedinačne građevinske parcele, i to:
GP1 kojoj odgovara kat. parcela 143/266, površine 122 m2;
GP2 kojoj odgovara kat. parcela 143/267, površine 116 m2;
GP3 kojoj odgovara kat. parcela 143/268, površine 118 m2 i
GP4 kojoj odgovara kat. parcela 143/269, površine 121 m2;
sve upisane u List nepokretnosti broj 1295 KO Zemun Polje kao javna svojina grada Beograda.

Oglas je objavljen u dnevnom listu „POLITIKA“ 01.03.2021. god..