Skip to main content

Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u naselju Kneževac-Kijevo, opština Rakovica

By 9. maja 2018.Oglas

Predmet otuđenja je zemljište u stambenom naselju Kneževac-Kijevo, u trgovačkom centru uz Ibarsku magistralu u Gradskoj opštini Rakovica, na građevinskoj parceli GP2  ukupne površine 1.432m2, koja odgovara katastarskim parcelama: 13225/10, površine 35m2, upisane u List nepokretnosti broj 3288 KO Kneževac, 13226/10, površine 1.252m2, upisane u List nepokretnosti broj 3319 KO Kneževac, 224/6, površine 52m2  i 222/5, površine 93m2, upisane u List nepokretnosti broj 3077 KO Kneževac, sve kao javna svojina grada Beograda.

  Oglas je objavljen u dnevnom listu „POLITIKA“ 09.05.2018. god.