Skip to main content

Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u neposrednoj blizini fabrike „Grmeč“, Gradska opština Zemun

By 9. avgusta 2022.11 avgusta, 2022Istaknuto, Oglas

Predmet otuđenja je lokacija koja se nalazi  u neposrednoj blizini fabrike „Grmeč“, u privrednoj zoni severno od autoputa, uz ulicu Grmeč nova 1, Gradska opština Zemun, na građevinskoj parceli GP7, ukupne površine 4.204 m2, koju čini katastarska parcela broj 1699 KO Zemun polje, upisana u List nepokretnosti broj 1295 KO Zemun polje, kao javna svojina grada Beograda, sa obimom udela 1/1.

Oglas je objavljen u dnevnom listu „POLITIKA“ 09.08.2022. god.