Skip to main content

Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u okviru poslovno–stambene zone Trebež u gradskoj opštini Barajevo

By 16. juna 2023.Oglas

Predmet otuđenja su četiri lokacije koje se nalaze u okviru poslovno –stambene zone Trebež u gradskoj opštini Barajevo, i to:

  • lokacija broj 4, na građevinskoj parceli kojoj odgovara katastarska parcela br. 54/4 KO Barajevo, površine 1.679m2;
  • lokacija broj 5, na građevinskoj parceli kojoj odgovara katastarska parcela br. 55/1 KO Barajevo, površine 1.625m2;
  • lokacija broj 7, na građevinskoj parceli kojoj odgovara katastarska parcela br. 55/5 KO Barajevo, površine 1.409m2;
  • lokacija broj 10, na građevinskoj parceli, ukupne površine 9.675m2, koju čine katastarska parcela br. 46/9 KO Barajevo, površine 9.397 m2 i katastarska parcela br. 53/6 KO Barajevo, površine 278 m2.

Oglas je objavljen u dnevnom listu „POLITIKA“ 15.06.2023. god.