Skip to main content

Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u opštini Lazarevac

By 16. januara 2019.Oglas

Predmet otuđenja je zemljište koje se nalazi između ulica Branka Radičevića i Dušana Petrovića Šaneta, u Gradskoj opštini Lazarevac, na građevinskoj parceli GP2  ukupne površine 2.146m2, koja odgovara katastarskoj parceli 2197/13 KO Lazarevac, upisane u List nepokretnosti broj 2186 KO Lazarevac,  kao javna svojina grada Beograda.

  Oglas je objavljen u dnevnom listu „POLITIKA“ 16.01.2019.god.