Skip to main content

Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u selu Pružatovacu, Gradska opština Mladenovac

By 20. juna 2023.Oglas

Predmet otuđenja su dve građevinske parcele koje se nalaze  u Gradskoj opštini Mladenovac, u selu Pružatovac,  i to:
– GP1, kojoj odgovara katastarska parcela 572, površine 2.484 m2  i
– GP2, kojoj odgovara katastarska parcela 573, površine 2.084 m2,
obe upisane u List nepokretnosti broj 889 KO Pružatovac, kao javna svojina grada Beograda sa obimom udela 1/1.

Oglas je objavljen u dnevnom listu „POLITIKA“ 20.06.2023. god.