Skip to main content

Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u Slavonskoj ulici, opština Zemun

By 5. maja 2020.Oglas

Predmet otuđenja je građevinsko zemljište u Ulici Slavonskoj, Gradska opština Zemun, na građevinskoj parceli ukupne površine od 1.427m², koju čine dve katastarske parcele, i to: 10581 KO Zemun, površine 419 m2 i 10582 KO Zemun, površine 1008 m2, obe upisane u List nepokretnosti broj 2754 kao javna svojina grada Beograda.

 Oglas je objavljen u dnevnom listu „POLITIKA“ 05.05.2020. god.