Skip to main content

Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u ulici Braće Jerković, opština Voždovac

By 14. maja 2018.Oglas

Predmet otuđenja je zemljište između objekata sa kućnim brojem 167, 179 i 191 u ulici Braće Jerković, opština Voždovac, na građevinskoj parceli GP1, površine 2.245m2, koja odgovara katastarskim parcelama KO Voždovac: 30019/31 koja je upisana u List nepokretnosti broj 7144, površine 1.275m2, 30019/33 koja je upisana u List nepokretnosti broj 6659, površine 820m2 i 30022/6 koja je upisana u List nepokretnosti broj 804, površine 150m2, sve kao javna svojina grada Beograda.

  Oglas je objavljen u dnevnom listu „POLITIKA“ 14.05.2018. god.