Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u ulici Diane Budisavljević, opština Savski venac

By 28. maja 2018. 11 juna, 2018 Oglas

Predmet otuđenja je zemljište u ulici Diane Budisavljević u Gradskoj opštini Savski venac, na građevinskoj parceli koju čini katastarska parcela 21574/1 KO Savski venac, ukupne površine 1.238m2, upisane u List nepokretnosti broj  3747  KO Savski venac, kao javna svojina grada Beograda.

  Oglas je objavljen u dnevnom listu „POLITIKA“ 28.05.2018. god.