Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u ulici Karpoševa, GP3, Opština Čukarica

By 30. decembra 2019. Oglas

Predmet otuđenja je građevinsko zemljište u ulici Karpoševa, GO Čukarica, na građevinskoj parceli GP3 kojoj odgovara katastarska parcela 10402 KO Čukarica, ukupne površine 261 m2, upisana u List nepokretnosti broj 243 KO Čukarica, kao javna svojina grada Beograda.

Oglas je objavljen u dnevnom listu „POLITIKA“ 30.12.2019.god.