Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u ulici Mihaila Milovanovića, Gradska opština Mladenovac

By 12. aprila 2022. Istaknuto, Oglas

Predmet je lokacija koja se nalazi  u ulici Mihaila Milovanovića, Gradska opština Mladenovac, na građevinskoj parceli kojoj odgovara katastarska parcela 1547/1 KO Mladenovac (Varoš), ukupne površine 2.313m2, upisana u List nepokretnosti broj 6883 KO Mladenovac (Varoš), kao javna svojina grada Beograda sa obimom udela 1/1.

Oglas je objavljen u dnevnom listu „POLITIKA“ 12.04.2022. god.