Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u ulici Stanislava Sremčevića, opština Zvezdara

By 26. novembra 2018. Oglas

Predmet otuđenja je zemljište na uglu ulica Stanislava Sremčevića i Vojislava Ilića, u Gradskoj opštini Zvezdara, na građevinskoj parceli GP1 kojoj odgovara katastarska parcela 21858 KO Zvezdara, površine 504 m2, upisana u Listu nepokretnosti broj 5590 KO Zvezdara, kao javna svojina grada Beograda.

  Oglas je objavljen u dnevnom listu „POLITIKA“ 26.11.2018.god.