Skip to main content

Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta uz magistralnu saobraćajnicu T-6, opština Zemun

By 14. oktobra 2020.Oglas

Predmet otuđenja je lokacija koja se nalazi uz Magistralnu saobraćajnicu  T-6 u pravcu mosta Mihajla Pupina, u neposrednoj blizini Autoputa Beograd-Novi sad, kod rasksnice „Lakat krivina“, GO Zemun, na građevinskoj parceli koju čini katastarska parcela 10201/25 KO Zemun, površine 19.377m2, upisana u List nepokretnosti broj 2754 KO Zemun, kao javna svojina grada Beograda.

 Oglas je objavljen u dnevnom listu „POLITIKA“ 14.10.2020. god.