Skip to main content

Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta uz ulicu Matije Ambrožića, gradska opština Čukarica

By 11. januara 2024.Istaknuto, Oglas

Predmet otuđenja je lokacija koja se nalazi  uz ulicu Matije Ambrožića, gradska opština Čukarica, ukupne površine 3.289 m2 kojoj odgovaraju katastarske parcele: 3160/1 KO Železnik površine 2.320 m2, 3160/5 KO Železnik površine 220 m2 i 3160/6 KO Železnik površine 749 m2. Prema podacima iz katastra nepokretnosti sve parcele su upisane kao javna svojina grada Beograda, sa obimom udela 1/1.

Oglas je objavljen u dnevnom listu „POLITIKA“ 11.01.2024. god.