Skip to main content

Oglas o prikupljanju ponuda

By 22. februara 2017.Nekategorizovano, Oglas

Oglas o prikupljanju ponuda za davanje u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini radi izgradnje objekata za komercijalne sadržaje i kompatibilne namene na katastarskoj parceli broj 839/1 KO Lazarevac u Ul. Dimitrija Tucovića u Lazarevcu.
Oglas je objavljen u listu „Večernje novosti“ 13.04.2013.god.

Preuzmite oglas