Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u Bloku 53, Gradska opština Novi Beograd

By 28. februara 2018. 1 marta, 2018 Oglas

Predmet otuđenja je zemljište na lokaciji u Bloku 53, Gradska opština Novi Beograd, na građevinskoj parceli GP3 kojoj odgovara katastarska parcela 6818 KO Novi Beograd, površine 21.058 m2 upisana u Listu nepokretnosti broj 4137 KO Novi Beograd, kao javna svojina grada Beograda.

Oglas je objavljen u dnevnom listu „POLITIKA“ 28.02.2018.god.