OGLAS ZA PRIBAVLjANjE GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA U JAVNU SVOJINU GRADA BEOGRADA PUTEM PRIKUPLjANjA PISMENIH PONUDA

By 27. decembra 2019. Oglas

Predmet pribavljanja

Predmet pribavljanja je građevinsko zemljište minimalne površine  od 20.000m2, koje mora da zadovoljava kriterijume prostorno-urbanističke adekvatnosti u smislu blizine stambenih zgrada iz programa stambene podrške koje je Grad već izgradio, kao i drugim kompatibilnim namenama, saobraćajne dostupnosti i dostupnosti objektima javnih usluga, kao što su osnovne škole, dečje ustanove, zdravstvene ustanove, centri snabdevanja i drugo.

Oglas je objavljen u dnevnom listu „POLITIKA“ 27.12.2019.god.