Skip to main content

Oglašen rani javni uvid u Plan detaljne regulacije dela područja uz novi Avalski put, gradska opština Voždovac

By 9. juna 2017.13 juna, 2017Planovi u izradi lat, Vesti

NARUČILAC IZRADE PLANA: Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P.
OBRAĐIVAČ: Urbanistički zavod Beograda J.U.P.

RANI JAVNI UVID obaviće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, 27. marta 43-45 (sala 2 u suterenu) od 14. do 28. juna 2017. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

U izradi je plan detaljne regulacije dela područja uz Novi avalski put na teritoriji opštine Voždovac, kojim će se utvrditi problemi saobraćaja, potrebe za opremanjem područja objektima komunalne, saobraćajne i socijalne infrastrukture i zaokružiti prostorno-funkcionalne transformacije ovog dela grada kroz ispitivanje mogućnosti usklađivanja postojećih neplanski izgrađenih objekata. Površina plana iznosi oko 144 hektara i obuhvata prostor između koridora Novog avalskog puta na istoku i zelenih površina Stepinog luga na zapadu, odnosno od Stražarske kose na severu do Kružnog puta na jugu. U obuhvatu plana predviđaju se površine za stanovanje, kao sanacija neplanski formiranih blokova, zatim zona porodičnog stanovanja u formiranim gradskim blokovima u perifernoj zoni grada i zona stanovanja u novim kompleksima sa zelenim površinama. Javne površine obuhvataju mrežu saobraćajnica, komplekse javnih službi, zelene, vodene i šumske površine.

Informacije o predloženim rešenjima, zainteresovanim licima, davaće predstavnik obrađivača Plana, utorkom i četvrtkom od 12 do 18 časova, u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ul. 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu).
Zainteresovana lica mogu, tokom ranog javnog uvida, svoja mišljenja na planirana rešenja, u pisanoj formi, dostaviti Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice u Kraljice Marije 1, najkasnije do 28. juna 2017. godine.

Više informacija