Oglašen rani javni uvid u Plan detaljne regulacije naselja „Radiofar“, gradska opština Surčin

By 7. juna 2017. 9 juna, 2017 Planovi u izradi lat, Vesti

Naručilac izrade plana: Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P.
Obrađivač: Urbanistički zavod Beograda J.U.P.

RANI JAVNI UVID obaviće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u 27. marta 43-45 (sala 2 u suterenu) i u zgradi Gradske opštine Surčin, Vojvođanska 79, od 14. do 28. juna 2017. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

U izradi je plan detaljne regulacije za područje naselja Radiofar na teritoriji opštine Surčin, kojim će se definisati površine javne i ostale namene, kao i pravila uređenja i građenja, saobraćajno i infrastrukturno opremanje i kapaciteti izgradnje u skladu sa mogućnostima prostora i investicionim potencijalima. Površina plana iznosi oko 166 hektara i obuhvata prostor između zaštitne zone Aerodroma „Nikola Tesla“ i granice plana detaljne regulacije za privrednu zonu uz auto-put. U obuhvatu plana predviđaju se površine za stanovanje i mešovite gradske centre niske spratnosti, kao i površine za javne namene (školske i predškolske ustanove, zdravstvena stanica, zelene površine, saobraćajnice i tunelska deonica železničke pruge). S obzirom na to da se deo naselja nalazi u zoni zaštite radiofara, odnosno VHF/UHF predajnog (prijemnog) centra, tokom izrade nacrta plana utvrdiće se mere zaštite radio i predajnog centra u saradnji sa Agencijom za kontrolu leta Srbije i Crne Gore. Plan treba da doprinese povećanju atraktivnosti naselja Radiofar i standarda stanovanja, unapređenju stanja životne sredine i opremanju područja objektima komunalne, saobraćajne i socijalne infrastrukture. Potencijali prostora u okviru granice plana su dobar geografski položaj nedaleko od auto-puta E-70, kao i neposredan kontakt sa privrednom zonom uz auto-put.

Informacije o predloženim rešenjima, zainteresovanim licima, davaće predstavnik obrađivača plana od 12 do 18 časova, utorkom u zgradi Gradske uprave grada Beograda, 27. marta 43-45 (sala II u suterenu) i četvrtkom u zgradi Gradske opštine Surčin, Vojvođanska 79. Zainteresovana lica mogu tokom ranog javnog uvida svoja mišljenja na planirana rešenja u pisanoj formi dostaviti Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, Beograd, Kraljice Marije 1, najkasnije do 28. juna 2017. godine.

Više informacija