Oglašena prodaja parcele uz Kej oslobođenja

By 6. juna 2017. Vesti

Direkcija za građevinsko zemljište raspisala je oglas za otuđenje građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Beograda za katastarsku parcelu uz Kej oslobođenja u Zemunu. Prijave za učešće u postupku javnog nadmetanja primaju se do 10. jula u Direkciji za građevinsko zemljište.

Veličina parcele je 600m² i na njoj je moguće graditi sportski kompleks (otvorene sportske terene i sportske objekte) bruto razvijene građevinske površine do 300m². Pored obaveznog sportskog sadržaja, u okviru kompleksa moguća je realizacija komercijalnih delatnosti (hotel, trgovina i ugostiteljstvo) i javnih službi (obrazovanje, zdravstvena zaštita i kultura), koji moraju biti usklađeni sa sportskom namenom kompleksa.

Početni iznos cene za otuđenje građevinskog zemljišta utvrđen je na osnovu procene tržišne vrednosti, koju je izradio Sekretarijat za javne prihode i iznosi 21.816,96din/m2 zemljišta, što za površinu kompleksa od 600m2  ukupno iznosi 13.090.176,00 dinara.

Ova atraktivna lokacija nalazi se na drugom šetnom nivou, te je pristup predviđen sa postojećih saobraćajnica Stevana Markovića i Keja oslobođenja, preko navozne rampe za pristup čamaca. Detaljnije informacije u vezi sa oglasom mogu se dobiti u Direkciji za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda, u Sektoru za lokacije, marketing i informatiku na telefon +381 (0)11 2041 302, svakog radnog dana od 7:30 do 15:30 časova.

Oglas možete pogledati na linku:
http://www.beoland.com/oglas-o-javnom-nadmetanju-radi-otudjenja-gradjevinskog-zemljista-11/