Oglašena prodaja pet parcela na Čukarici

By 29. maja 2017. Vesti

Direkcija za građevinsko zemljište raspisala je oglas za otuđenje građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Beograda za pet građevinskih parcela u Ulici Miloja Zakića na Čukarici. Prijave za učešće u postupku javnog nadmetanja primaju se do 29. juna u Direkciji za građevinsko zemljište.

Zainteresovani investitori mogu da se nadmeću za kupovinu jedne ili više građevinskih parcela uz Ulicu Miloja Zakića na Čukarici. Večičina građevinskih parcela je od 447m² do 772m² i na njima je moguće graditi objekte za individualno stanovanje bruto razvijene građevinske površine od 358m² do 617m².

Početni iznos cene za otuđenje građevinskog zemljišta utvrđen je na osnovu procene tržišne vrednosti, koju je izradio Sekretarijat za javne prihode i iznosi 41.526,60 dinara po metru kvadratnom zemljišta, tako da se, u odnosu na veličinu pojedničane građevinske parcele, početni iznosi za nadmetanje kreću od 18,5 do 32 miliona dinara.

Na ovoj privlačnoj lokaciji pristup građevinskim parcelama predviđen je sa postojeće saobraćajnice Miloja Zakića, a obaveza investitora biće pripremanje i opremanje zemljišta unutar građevinske parcele, kao i zaključenje ugovora sa nadležnim javnim preduzećima radi priključenja na zajedničku javnu mrežu. Detaljnije informacije u vezi sa oglasom mogu se dobiti u Direkciji za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda, u Sektoru za lokacije, marketing i informatiku na telefon +381 (0)11 2041 302, svakog radnog dana od 7:30 do 15:30 časova.

Oglas možete pogledati na linku:
http://www.beoland.com/oglas-o-javnom-nadmetanju-radi-otudjenja-gradjevinskog-zemljista-10/