Oglasi o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta je građevinsko zemljište u Bloku 40

By 22. septembra 2021. Oglas

Predmet otuđenja je građevinsko zemljište koje se nalazi  u bloku 40, između Bulevara heroja sa Košara (UMP), železničke pruge i ulice Tošin Bunar, Gradska opština Novi Beograd, na građevinskoj parceli koju čini katastarska parcele br. 2184/6, površine 6.235 m2. Parcela je upisana u List nepokretnosti broj  6988 KO Novi Beograd, kao javna svojina grada. Na parceli, kao i objektu br. 1 postoji zabeležba da prvostepena odluka br. 952-02-7-225-7093/2020 nije pravosnažna.

 Oglas je objavljen u dnevnom listu „POLITIKA“ 22.09.2021. god.