Oglasi o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta je građevinsko zemljište u Bloku 53

By 22. septembra 2021. Oglas

Predmet otuđenja je građevinsko zemljište koje se nalazi  u Bloku 53 u blizini aerodroma „Nikola Tesla“ i Kvantaške pijace, Gradska opština Novi Beograd, na građevinskoj parceli GP5 koju čine katastarske parcele broj: 534/76, 534/1, 534/59, 534/60, 534/57, 534/58, 534/35, 6636/15 i 6636/4, sve KO Novi Beograd. Parcele su upisane kao javna svojina grada, i to: katastarske parcele br. 534/76, 534/1, 534/58, 534/35 i 534/57 upisane u List nepokretnosti  br. 6891 KO Novi Beograd; katastarska parcela br. 6636/15 upisana u List nepokretnosti  br. 4137 KO Novi Beograd i katastarska parcela br. 6636/4 upisana u List nepokretnosti  br. 381 KO Novi Beograd. Dok su katastarske parcele br. 534/59 i 534/60 upisane u List nepokretnosti  br. 367 KO Novi Beograd, kao državna svojina Republike Srbije, korisnika GO Novi Beograd i  u toku je postupak upisa prava javne svojine u korist Grada Beograda. Parcele čine kompleks ukupne površine 22.944 m2.

 Oglas je objavljen u dnevnom listu „POLITIKA“ 22.09.2021. god.