Skip to main content

Oglasi o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta je građevinsko zemljište u Radničkoj ulici

By 17. novembra 2021.Istaknuto, Oglas

Predmet otuđenja je lokacija koja se nalazi uz ulicu Radnička,  u neposrednoj blizini sportsko-rekreativnog centra „Ada Ciganlija“, hipodroma i  kulturno-istorijske i turističke celine Topčider, na gradskoj opštini Čukarica, na građevinskoj parceli koju čine katastarske parcele broj: 10003/3, 10005/5, 10079/17, 10079/3, 10079/6, 10079/15 i 10079/11, sve KO Čukarica, ukupne površine kompleksa 55.169 m2. Sve parcele su  upisane kao javna svojina grada, i to: katastarska parcela br. 10003/3, upisana u List nepokretnosti  br. 243 KO Čukarica; katastarska parcela br. 10005/5, upisana u List nepokretnosti  br. 836 KO Čukarica; katastarska parcela br. 10079/17, upisana u List nepokretnosti  br. 12729 KO Čukarica;  katastarske parcele broj: 10079/3, 10079/6 i 10079/15, sve upisane u List nepokretnosti  br. 1813 KO Čukarica i katastarska parcela br. 10079/11, upisana u List nepokretnosti  br. 13175 KO Čukarica.

 Oglas je objavljen u dnevnom listu „POLITIKA“ 17.11.2021. god.