Oglasi o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta je građevinsko zemljište u ulici Aleksandra Tirnanića Tirketa, Gradska opština Savski venac

By 21. septembra 2021. Istaknuto, Oglas

Predmet otuđenja je građevinsko zemljište koje se nalazi  u ulici Aleksandra Tirnanića Tirketa, Gradska opština Savski venac, na građevinskoj parceli GP 53-14 koju čini katastarska parcela 21582 KO Savski venac, ukupne površine 1.087 m2, upisana u List nepokretnosti broj 3747 KO Savski venac, kao javna svojina grada Beograda.

 Oglas je objavljen u dnevnom listu „POLITIKA“ 21.09.2021. god.