GIS DIREKCIJE

Otvorite GIS
Pogledajte opis slojeva, ili detaljno korisničko uputstvo

GIS APLIKACIJA

Za unos programa uređivanja građevinskog zemljišta

Prijava na sistem

PORTFOLIO DIREKCIJE

Otvorite portfolio

LOKACIJE ZA DODELU

Za izgradnju stambenih, privrednih i komercijalnih i drugih sadržaja

Pogledajte lokacije

Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta je građevinsko zemljište u privrednoj zoni uz Lipovački put

By Oglas

Predmet otuđenja je građevinsko zemljište koje se nalazi  u privrednoj zoni uz Ulicu Lipovačku put u naselju Trebež, Gradska opština Barajevo,  na građevinskoj parceli koju čine dve katastarske parcele, i to: 43/4, površine 13.795 m2 i 43/12, površine 5.038 m2, obe upisane u List nepokretnosti broj 6674 KO Barajevo, kao javna svojina grada Beograda. Ukupna površina kompleksa iznosi 18.833 m2.

 Oglas je objavljen u dnevnom listu „POLITIKA“ 29.11.2021. god.

Oglasi o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta je građevinsko zemljište u Radničkoj ulici

By Istaknuto, Oglas

Predmet otuđenja je lokacija koja se nalazi uz ulicu Radnička,  u neposrednoj blizini sportsko-rekreativnog centra „Ada Ciganlija“, hipodroma i  kulturno-istorijske i turističke celine Topčider, na gradskoj opštini Čukarica, na građevinskoj parceli koju čine katastarske parcele broj: 10003/3, 10005/5, 10079/17, 10079/3, 10079/6, 10079/15 i 10079/11, sve KO Čukarica, ukupne površine kompleksa 55.169 m2. Sve parcele su  upisane kao javna svojina grada, i to: katastarska parcela br. 10003/3, upisana u List nepokretnosti  br. 243 KO Čukarica; katastarska parcela br. 10005/5, upisana u List nepokretnosti  br. 836 KO Čukarica; katastarska parcela br. 10079/17, upisana u List nepokretnosti  br. 12729 KO Čukarica;  katastarske parcele broj: 10079/3, 10079/6 i 10079/15, sve upisane u List nepokretnosti  br. 1813 KO Čukarica i katastarska parcela br. 10079/11, upisana u List nepokretnosti  br. 13175 KO Čukarica.

 Oglas je objavljen u dnevnom listu „POLITIKA“ 17.11.2021. god.

Oglasi o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta je građevinsko zemljište u Bloku 40

By Oglas

Predmet otuđenja je građevinsko zemljište koje se nalazi  u bloku 40, između Bulevara heroja sa Košara (UMP), železničke pruge i ulice Tošin Bunar, Gradska opština Novi Beograd, na građevinskoj parceli koju čini katastarska parcele br. 2184/6, površine 6.235 m2. Parcela je upisana u List nepokretnosti broj  6988 KO Novi Beograd, kao javna svojina grada. Na parceli, kao i objektu br. 1 postoji zabeležba da prvostepena odluka br. 952-02-7-225-7093/2020 nije pravosnažna.

 Oglas je objavljen u dnevnom listu „POLITIKA“ 22.09.2021. god.

Oglasi o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta je građevinsko zemljište u Bloku 53

By Oglas

Predmet otuđenja je građevinsko zemljište koje se nalazi  u Bloku 53 u blizini aerodroma „Nikola Tesla“ i Kvantaške pijace, Gradska opština Novi Beograd, na građevinskoj parceli GP5 koju čine katastarske parcele broj: 534/76, 534/1, 534/59, 534/60, 534/57, 534/58, 534/35, 6636/15 i 6636/4, sve KO Novi Beograd. Parcele su upisane kao javna svojina grada, i to: katastarske parcele br. 534/76, 534/1, 534/58, 534/35 i 534/57 upisane u List nepokretnosti  br. 6891 KO Novi Beograd; katastarska parcela br. 6636/15 upisana u List nepokretnosti  br. 4137 KO Novi Beograd i katastarska parcela br. 6636/4 upisana u List nepokretnosti  br. 381 KO Novi Beograd. Dok su katastarske parcele br. 534/59 i 534/60 upisane u List nepokretnosti  br. 367 KO Novi Beograd, kao državna svojina Republike Srbije, korisnika GO Novi Beograd i  u toku je postupak upisa prava javne svojine u korist Grada Beograda. Parcele čine kompleks ukupne površine 22.944 m2.

 Oglas je objavljen u dnevnom listu „POLITIKA“ 22.09.2021. god.

Oglasi o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta je građevinsko zemljište u Ulici Diane Budisavljević

By Istaknuto, Oglas

Predmet otuđenja  je građevinsko zemljište koje se nalazi  u ulici Diane Budisavljević, Gradska opština Savski venac, na građevinskoj parceli 53-12, koju čine katastarske parcele broj: 21578/5, 21577/10, 21578/1, 21578/4, 21577/11 i 21511/20, sve upisane u List nepokretnosti broj 3747 KO Savski venac, kao javna svojina grada Beograda i katastarske parcele broj: 21577/16 i 21577/15, obe upisane u List nepokretnosti broj  156 KO Savski venac, kao javna svojina grada Beograda. Parcele čine kompleks ukupne površine 1.741 m2

 Oglas je objavljen u dnevnom listu „POLITIKA“ 21.09.2021. god.

Oglasi o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta je građevinsko zemljište u ulici Aleksandra Tirnanića Tirketa, Gradska opština Savski venac

By Istaknuto, Oglas

Predmet otuđenja je građevinsko zemljište koje se nalazi  u ulici Aleksandra Tirnanića Tirketa, Gradska opština Savski venac, na građevinskoj parceli GP 53-14 koju čini katastarska parcela 21582 KO Savski venac, ukupne površine 1.087 m2, upisana u List nepokretnosti broj 3747 KO Savski venac, kao javna svojina grada Beograda.

 Oglas je objavljen u dnevnom listu „POLITIKA“ 21.09.2021. god.

Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta između ulica Save Radovanovića i Romske, Gradska opština Zemun

By Istaknuto, Oglas

Predmet otuđenja je lokacija koja se nalazi između ulica Save Radovanovića i Romske, Gradska opština Zemun, na građevinskoj parceli koju čini katastarska parcela 1901/2 KO Batajnica, površine 1.046m2, upisana u List nepokretnosti broj 4452 KO Batajnica kao javna svojina grada Beograda.

 Oglas je objavljen u dnevnom listu „POLITIKA“ 03.06.2021. god.

Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u ulici Braće Vojinović u naselju Batajnica, Gradska opština Zemun

By Istaknuto, Oglas

Predmet otuđenja je lokacija koja se nalazi u ulici Braće Vojinović u naselju Batajnica, Gradska opština Zemun, na građevinskoj parceli koju čini katastarska parcela 1877/5 KO Batajnica, površine 511m2, upisana u List nepokretnosti broj 4452 KO Batajnica kao javna svojina grada Beograda.

 Oglas je objavljen u dnevnom listu „POLITIKA“ 03.06.2021. god.

Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta između ulica Branka Radičevića i Dušana Petrovića Šaneta, Gradska opština Lazarevac

By Istaknuto, Oglas

Predmet otuđenja je zemljište koje se nalazi između ulica Branka Radičevića i Dušana Petrovića Šaneta, Gradska opština Lazarevac, na građevinskoj parceli GP2 ukupne površine 2.146m2, koja odgovara katastarskoj parceli br. 2197/13 KO Lazarevac, upisana u List nepokretnosti broj 2186 KO Lazarevac kao javna svojina grada Beograda.

 Oglas je objavljen u dnevnom listu „POLITIKA“ 02.06.2021. god.

Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u naselju Kamendin, u ulici Tomice Popović, opština Zemun

By Oglas

Predmet otuđenja je zemljište koje se nalazi u naselju Kamendin, u ulici Tomice Popović, Gradska opština Zemun, na četiri pojedinačne građevinske parcele, i to:
GP1 kojoj odgovara kat. parcela 143/266, površine 122 m2;
GP2 kojoj odgovara kat. parcela 143/267, površine 116 m2;
GP3 kojoj odgovara kat. parcela 143/268, površine 118 m2 i
GP4 kojoj odgovara kat. parcela 143/269, površine 121 m2;
sve upisane u List nepokretnosti broj 1295 KO Zemun Polje kao javna svojina grada Beograda.

Oglas je objavljen u dnevnom listu „POLITIKA“ 01.03.2021. god..