GIS DIREKCIJE

Otvorite GIS
Pogledajte opis slojeva, ili detaljno korisničko uputstvo

GIS APLIKACIJA

Za unos programa uređivanja građevinskog zemljišta

Prijava na sistem

PORTFOLIO DIREKCIJE

Otvorite portfolio

LOKACIJE ZA DODELU

Za izgradnju stambenih, privrednih i komercijalnih i drugih sadržaja

Pogledajte lokacije

Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u ulici Mihaila Milovanovića, Gradska opština Mladenovac

By Oglas

Predmet otuđenja je lokacija koja se nalazi  u ulici Mihaila Milovanovića, Gradska opština Mladenovac, na građevinskoj parceli kojoj odgovara katastarska parcela 1547/1 KO Mladenovac (Varoš), ukupne površine 2.313m2, upisana u List nepokretnosti broj 6883 KO Mladenovac (Varoš), kao javna svojina grada Beograda.

Oglas je objavljen u dnevnom listu „POLITIKA“ 08.09.2022. god.

Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u neposrednoj blizini fabrike „Grmeč“, Gradska opština Zemun

By Istaknuto, Oglas

Predmet otuđenja je lokacija koja se nalazi  u neposrednoj blizini fabrike „Grmeč“, u privrednoj zoni severno od autoputa, uz ulicu Grmeč nova 1, Gradska opština Zemun, na građevinskoj parceli GP7, ukupne površine 4.204 m2, koju čini katastarska parcela broj 1699 KO Zemun polje, upisana u List nepokretnosti broj 1295 KO Zemun polje, kao javna svojina grada Beograda, sa obimom udela 1/1.

Oglas je objavljen u dnevnom listu „POLITIKA“ 09.08.2022. god.

Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u blizini Batajničkog puta na teritoriji Gradske opštine Zemun

By Istaknuto, Oglas

Predmet otuđenja je lokacija koja se nalazi u blizini Batajničkog puta na teritoriji  Gradske opštine Zemun, ukupne površine 19.465m2 koja je obuhvaćena:

  • građevinskom parcelom GP1, koju čine katastarske parcele broj: 174/2 i 172/14, obe KO Zemun polje, površine 17.869 m2 predviđene za privredne delatnosti i
  • građevinskom parcelom GPS, koju čine katastarske parcele broj: 174/5 i 172/13, obe KO Zemun polje, površine 1.596 m2 predviđene za pristupni put.

Opširnije

Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta na području Ade Ciganlije uz stari Obrenovački put, Gradska opština Čukarica

By Istaknuto, Oglas

Predmet otuđenja je lokacija koji se nalazi na području Ade Ciganlije uz stari Obrenovački put, Gradska opština Čukarica, na građevinskoj parceli ukupne površine 7.700 m2, koju čine katastarske parcele broj: 12701/9 površine 3.172 m2, 12700/1, površine 2.957 m2 i 12692/5 površine 1.571 m2,   sve KO Čukarica i sve upisane u List nepokretnosti broj 14222 KO Čukarica, kao javna svojina grada Beograda.

Oglas je objavljen u dnevnom listu „POLITIKA“ 19.07.2022. god.

Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u Karpoševoj ulici na Banovom brdu, Gradska opština Čukarica

By Istaknuto, Oglas

Predmet je lokacija koja se nalazi  u Karpoševoj ulici na Banovom brdu, Gradska opština Čukarica, na građevinskoj parceli GP17, ukupne površine 262 m2, koju čini katastarska parcela broj 10415 KO Čukarica, upisana u List nepokretnosti broj 14550 KO Čukarica, kao javna svojina grada Beograda, sa obimom udela 1/1.

Oglas je objavljen u dnevnom listu „POLITIKA“ 23.05.2022. god.

Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u nastavku ulice Jurija Gagarina, Gradska opština Novi Beograd

By Istaknuto, Oglas

Predmet otuđenja je kompleks koji se nalazi u nastavku ulice Jurija Gagarina, iza naselja dr Ivana Ribara (Blok 72), Gradska opština Novi Beograd. Kompleks ima površinu od 27.501 m2 i obuhvaćen je katastarskim parcelama: 5521/4, 5522/5, 5523/6, 5521/8, 5564/8, 5564/5, 5564/12, 5569/17 i 5569/23, sve KO Novi Beograd. Sve parcele su upisane u List nepokretnosti broj 6310 KO Novi Beograd, kao javna svojina grada Beograda.

Oglas je objavljen u dnevnom listu „POLITIKA“ 21.04.2022. god.

Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u ulici Mihaila Milovanovića, Gradska opština Mladenovac

By Istaknuto, Oglas

Predmet je lokacija koja se nalazi  u ulici Mihaila Milovanovića, Gradska opština Mladenovac, na građevinskoj parceli kojoj odgovara katastarska parcela 1547/1 KO Mladenovac (Varoš), ukupne površine 2.313m2, upisana u List nepokretnosti broj 6883 KO Mladenovac (Varoš), kao javna svojina grada Beograda sa obimom udela 1/1.

Oglas je objavljen u dnevnom listu „POLITIKA“ 12.04.2022. god.

Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u Privrednoj zoni „Auto-put“ u Zemunu

By Istaknuto, Oglas

Predmet je lokacija koja se nalazi  u neposrednoj blizini fabrike „Grmeč“, u privrednoj zoni severno od autoputa, uz ulicu Milana Rešetara, Gradska opština Zemun, na građevinskoj parceli GP1, ukupne površine 4.470 m2, koju čine katastarske parcele broj: 960/13, 960/14, 960/107 i 960/109, sve KO Zemun polje, upisane u List nepokretnosti broj 1295 KO Zemun polje, kao javna svojina grada Beograda sa obimom udela 1/1.

Oglas je objavljen u dnevnom listu „POLITIKA“ 17.03.2022. god.

Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u ulici Stevana Sinđelića u Gradskoj opštini Mladenovac

By Istaknuto, Oglas

Predmet otuđenja su dve građevinske parcele koje se nalaze u ulici Stevana Sinđelića u Gradskoj opštini Mladenovac, i to:
– GP1, kojoj odgovara katastarska parcela 3599/6 KO Mladenovac (Varoš) površine 466 m2 i
– GP2, kojoj odgovara katastarska parcela 3599/7 KO Mladenovac (Varoš) površine 491 m2,
obe upisane u List nepokretnosti broj 6883 KO Mladenovac (Varoš), kao javna svojina grada Beograda.

Oglas je objavljen u dnevnom listu „POLITIKA“ 15.03.2022. god.