GIS DIREKCIJE

Otvorite GIS
Pogledajte opis slojeva, ili detaljno korisničko uputstvo

LOKACIJE ZA DODELU

Za izgradnju stambenih, privrednih i komercijalnih i drugih sadržaja

Pogledajte lokacije

Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja suvlasničkog udela građevinskog zemljišta na katastarskoj parceli 1535/2 KO Pinosava, u ulici Kamenjak, u Gradskoj opštini Voždovac

By Istaknuto, Oglas

Predmet otuđenja je suvlasnički udeo građevinskog zemljišta  na katastarskoj parceli 1535/2 KO Pinosava, u ulici Kamenjak, u Gradskoj opštini Voždovac, ukupne površine 2.642 m2, na kojoj je, prema podacima katastra nepokretnosti upisana javna svojina grada Beograda sa udelom 1/2 (1.321 m2) i privatna svojina Pašković (Krsta) Vuk, ul. Uroša Martinovića 17/32, Beograd,  sa udelom 1/2 (1.321 m2).

Oglas je objavljen u dnevnom listu „POLITIKA“ 02.08.2023. god.

Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u ulici Mihaila Milovanovića, Gradska opština Mladenovac

By Oglas

Predmet otuđenja je lokacija koja se nalazi  u ulici Mihaila Milovanovića, Gradska opština Mladenovac, na građevinskoj parceli kojoj odgovara katastarska parcela 1547/1 KO Mladenovac (Varoš), ukupne površine 2.313m2, upisana u List nepokretnosti broj 6883 KO Mladenovac (Varoš), kao javna svojina grada Beograda sa obimom udela 1/1.

Oglas je objavljen u dnevnom listu „POLITIKA“ 20.06.2023. god.

Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u selu Pružatovacu, Gradska opština Mladenovac

By Oglas

Predmet otuđenja su dve građevinske parcele koje se nalaze  u Gradskoj opštini Mladenovac, u selu Pružatovac,  i to:
– GP1, kojoj odgovara katastarska parcela 572, površine 2.484 m2  i
– GP2, kojoj odgovara katastarska parcela 573, površine 2.084 m2,
obe upisane u List nepokretnosti broj 889 KO Pružatovac, kao javna svojina grada Beograda sa obimom udela 1/1.

Oglas je objavljen u dnevnom listu „POLITIKA“ 20.06.2023. god.

Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u okviru poslovno–stambene zone Trebež u gradskoj opštini Barajevo

By Oglas

Predmet otuđenja su četiri lokacije koje se nalaze u okviru poslovno –stambene zone Trebež u gradskoj opštini Barajevo, i to:

  • lokacija broj 4, na građevinskoj parceli kojoj odgovara katastarska parcela br. 54/4 KO Barajevo, površine 1.679m2;
  • lokacija broj 5, na građevinskoj parceli kojoj odgovara katastarska parcela br. 55/1 KO Barajevo, površine 1.625m2;
  • lokacija broj 7, na građevinskoj parceli kojoj odgovara katastarska parcela br. 55/5 KO Barajevo, površine 1.409m2;
  • lokacija broj 10, na građevinskoj parceli, ukupne površine 9.675m2, koju čine katastarska parcela br. 46/9 KO Barajevo, površine 9.397 m2 i katastarska parcela br. 53/6 KO Barajevo, površine 278 m2.

Oglas je objavljen u dnevnom listu „POLITIKA“ 15.06.2023. god.

Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u ulici Miće Orlovića, gradska opština Savski venac

By Oglas

Predmet otuđenja je lokacija koja se nalazi  u ulici Miće Orlovića, gradska opština Savski venac, na građevinskoj parceli GP7, koju čini katastarska parcela broj 22645 KO Savski venac, ukupne površine 1.007 m2,  upisana u List nepokretnosti kao javna svojina grada Beograda, sa obimom udela 1/1.

Oglas je objavljen u dnevnom listu „POLITIKA“ 15.06.2023. god.

Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u ulici Stevana Sinđelića, Gradska opština Mladenovac

By Oglas

Predmet otuđenja su dve građevinske parcele koje se nalaze u ulici Stevana Sinđelića u Gradskoj opštini Mladenovac, i to:

– GP1, kojoj odgovara katastarska parcela 3599/6, površine 466 m2, i
– GP2, kojoj odgovara katastarska parcela 3599/7, površine 491 m2,
obe upisane u List nepokretnosti broj 6883 KO Mladenovac (Varoš), kao javna svojina grada Beograda.
Položaj lokacije prikazan je na slici:

Oglas je objavljen u dnevnom listu „POLITIKA“ 08.05.2023. god.

Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u ulici Mihaila Milovanovića, Gradska opština Mladenovac

By Oglas

Predmet otuđenja je lokacija koja se nalazi  u ulici Mihaila Milovanovića, Gradska opština Mladenovac, na građevinskoj parceli kojoj odgovara katastarska parcela 1547/1 KO Mladenovac (Varoš), ukupne površine 2.313m2, upisana u List nepokretnosti broj 6883 KO Mladenovac (Varoš), kao javna svojina grada Beograda.

Oglas je objavljen u dnevnom listu „POLITIKA“ 08.09.2022. god.

Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u neposrednoj blizini fabrike „Grmeč“, Gradska opština Zemun

By Istaknuto, Oglas

Predmet otuđenja je lokacija koja se nalazi  u neposrednoj blizini fabrike „Grmeč“, u privrednoj zoni severno od autoputa, uz ulicu Grmeč nova 1, Gradska opština Zemun, na građevinskoj parceli GP7, ukupne površine 4.204 m2, koju čini katastarska parcela broj 1699 KO Zemun polje, upisana u List nepokretnosti broj 1295 KO Zemun polje, kao javna svojina grada Beograda, sa obimom udela 1/1.

Oglas je objavljen u dnevnom listu „POLITIKA“ 09.08.2022. god.

Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u blizini Batajničkog puta na teritoriji Gradske opštine Zemun

By Istaknuto, Oglas

Predmet otuđenja je lokacija koja se nalazi u blizini Batajničkog puta na teritoriji  Gradske opštine Zemun, ukupne površine 19.465m2 koja je obuhvaćena:

  • građevinskom parcelom GP1, koju čine katastarske parcele broj: 174/2 i 172/14, obe KO Zemun polje, površine 17.869 m2 predviđene za privredne delatnosti i
  • građevinskom parcelom GPS, koju čine katastarske parcele broj: 174/5 i 172/13, obe KO Zemun polje, površine 1.596 m2 predviđene za pristupni put.

Opširnije