GIS DIREKCIJE

Otvorite GIS
Pogledajte opis slojeva, ili detaljno korisničko uputstvo

GIS APLIKACIJA

Za unos programa uređivanja građevinskog zemljišta

Prijava na sistem

PORTFOLIO DIREKCIJE

Otvorite portfolio

LOKACIJE ZA DODELU

Za izgradnju stambenih, privrednih i komercijalnih i drugih sadržaja

Pogledajte lokacije

Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u Bloku 53, opština Novi Beograd

By Oglas

Predmet otuđenja je građevinsko zemljište u Bloku 53, Gradska opština Novi Beograd, na građevinskoj parceli GP1 kojoj odgovara katastarska parcela broj 6827/1 KO Novi Beograd, ukupne površine 31.525 m2, upisana u List nepokretnosti broj 4137 KO Novi Beograd, kao javna svojina grada Beograda.

 Oglas je objavljen u dnevnom listu „POLITIKA“ 29.06.2020. god.

Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u Slavonskoj ulici, opština Zemun

By Oglas

Predmet otuđenja je građevinsko zemljište u Ulici Slavonskoj, Gradska opština Zemun, na građevinskoj parceli ukupne površine od 1.427m², koju čine dve katastarske parcele, i to: 10581 KO Zemun, površine 419 m2 i 10582 KO Zemun, površine 1008 m2, obe upisane u List nepokretnosti broj 2754 kao javna svojina grada Beograda.

 Oglas je objavljen u dnevnom listu „POLITIKA“ 05.05.2020. god.

Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u blizini fabrike „Grmeč“, opština Zemun

By Oglas

Predmet otuđenja je građevinsko zemljište u neposrednoj blizini fabrike „Grmeč“ u Gradskoj opštini Zemun – privredna zona severno od autoputa (pristup lokaciji je iz ulice Milana Rešetara), na dve pojedinačne građevinske parcele, i to: GP1 kojoj odgovara katastarska parcela 1494, površine 2.139m2 i GP2 kojoj odgovara katastarska parcela 1495, površine 4.576m2, obe KO Zemun polje, upisane u Listu nepokretnosti broj 1295 KO Zemun polje, kao javna svojina grada Beograda.

 Oglas je objavljen u dnevnom listu „POLITIKA“ 05.05.2020. god.

Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja suvlasničkog udela građevinskog zemljišta u Bloku 58, Opština Novi Beograd

By Oglas

Predmet otuđenja su suvlasnički udeli građevinskog zemljišta u bloku 58 u Gradskoj opštini Novi Beograd, na dve pojedinačne građevinske parcele, i to:

  • suvlasnički udeo na GP1 kojoj odgovara katastarska parcela 5298/9 KO Novi Beograd, ukupne površine 4.693 m2, na kojoj je upisana javna svojina grada Beograda sa udelom 4621/4693 (4.621 m2) i svojina „LOLA REAL ESTATE“d.o.o. ul. Nikole Tesle br. 8, Beograd – Zemun, sa udelom 72/4693 (72 m2), u Listu nepokretnosti broj 4787 KO Novi Beograd i
  • suvlasnički udeo na GP2 kojoj odgovara katastarska parcela 5298/12 KO Novi Beograd, ukupne površine 5.006 m2, na kojoj je upisana javna svojina grada Beograda sa udelom 4755/5006 (4.755 m2) i svojina svojina „LOLA REAL ESTATE“d.o.o. ul. Nikole Tesle br. 8, Beograd – Zemun sa udelom 251/5006 (251 m2), u Listu nepokretnosti broj 4790 KO Novi Beograd.

Oglas je objavljen u dnevnom listu „POLITIKA“ 14.03.2020. god.

OGLAS ZA PRIBAVLjANjE GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA U JAVNU SVOJINU GRADA BEOGRADA PUTEM PRIKUPLjANjA PISMENIH PONUDA

By Oglas

Predmet pribavljanja

Predmet pribavljanja je građevinsko zemljište minimalne površine  od 20.000m2, koje mora da zadovoljava kriterijume prostorno-urbanističke adekvatnosti u smislu blizine stambenih zgrada iz programa stambene podrške koje je Grad već izgradio, kao i drugim kompatibilnim namenama, saobraćajne dostupnosti i dostupnosti objektima javnih usluga, kao što su osnovne škole, dečje ustanove, zdravstvene ustanove, centri snabdevanja i drugo.

Oglas je objavljen u dnevnom listu „POLITIKA“ 27.12.2019.god.

Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u Karlovačkoj ulici, Opština Vračar

By Oglas

Predmet otuđenja je građevinsko zemljište između ulica Gružanske, Karlovačke i Todora od Stalaća, na građevinskim parcelama:

GP1, ukupne površine 372 m2, kojoj odgovaraju katastarske parcele: 3590/7, 3556/7 upisane u list nepokretnosti broj 3094 KO Vračar kao javna svojina grada Beograda i katastarska parcela 2562/1, upisana u list nepokretnosti broj 3825 KO Vračar kao javna svojina grada Beograda i

GP2,  ukupne površine 372 m2, kojoj odgovaraju katastarske parcele: 3590/4 i 2579/1, obe KO Vračar, upisane u list nepokretnosti broj 4590 KO Vračar,  kao javna svojina grada Beograda.

Oglas je objavljen u dnevnom listu „POLITIKA“ 26.12.2019. god.

Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta na lokaciji „Autokomanda 2“, Opština Voždovac

By Oglas

Predmet otuđenja je zemljište u kompleksu poslovno-trgovačkog centra „Autokomanda 2“, na građevinskoj parceli između Bulevara Stefana Prvovenčanog, Tabanovačke i Triše Kaclerovića, u Gradskoj opštini Voždovac, kojoj odgovara katastarska parcela br. 3/12 KO Voždovac, površine 2.564 m2,  upisana u List nepokretnosti broj 4179 KO Voždovac,  kao javna svojina grada Beograda.

Oglas je objavljen u dnevnom listu „POLITIKA“ 06.09.2019.god.

Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta na lokaciji „Marina Dorćol“, Opština Stari grad

By Oglas

Predmet otuđenja je zemljište na lokaciji „Marina Dorćol“, na građevinskoj parceli kojoj odgovaraju sledeće katastarske parcele: 2/2, 7/4, 7/5, 6/8, 5/26, 6/11, 6/12, 6/13 i 5/2, sve KO Stari grad, upisane u Listu nepokretnosti broj 2441 KO Stari Grad, kao javna svojina grada Beograda, ukupne površine 40.738 m².

Oglas je objavljen u dnevnom listu „POLITIKA“ 14.08.2019. god.