GIS DIREKCIJE

Otvorite GIS
Pogledajte opis slojeva, ili detaljno korisničko uputstvo

GIS APLIKACIJA

Za unos programa uređivanja građevinskog zemljišta

Prijava na sistem

PORTFOLIO DIREKCIJE

Otvorite portfolio

LOKACIJE ZA DODELU

Za izgradnju stambenih, privrednih i komercijalnih i drugih sadržaja

Pogledajte lokacije

Javni oglas o prikupljanju ponuda radi otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Beograda

By Nekategorizovano, Oglas

Predmet otuđenja je građevinsko zemljište na građevinskoj parceli koja odgovara katastarskoj parceli br. 5728 KO Batajnica, površine 74.428 m2, upisana u List nepokretnosti broj 8397 KO Batajnica kao javna svojina grada Beograda. Predmetna lokacija se nalazi između auto-puta Beograd-Novi Sad i ulice majora Zorana Radosavljevića (stari Batajnički put), neposredno ispred Batajničke petlje sa novom obilaznicom oko Beograda – put E75, u opštini Zemun.

Oglas je objavljen u dnevnom listu „POLITIKA“ 17.08.2016.god.

Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta

By Nekategorizovano, Oglas

Predmet otuđenja je zemljište u privrednoj zoni Gornji Zemun -Zona 1, u blizini kompleksa „Galenika“, gradska opština Zemun, na dve pojedinačne građevinske parcele, i to: GP1 kojoj odgovara katastarska parcela 1486 i GP2 kojoj odgovara katastarska parcela 1485, obe KO Zemun polje, upisane u list nepokretnosti broj 2800 KO Zemun polje, kao javna svojina grada Beograda.

Oglas je objavljen u dnevnom listu „POLITIKA“ 12.09.2016.god.

Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta

By Nekategorizovano, Oglas

Predmet otuđenja je zemljište uz ulicu Dula Karaklajića, opština Lazarevac, na dve pojedinačne građevinske parcele, i to: GP1 kojoj odgovara kat. parcela 1783 KO Lazarevac, površine 621 m2 i GP2 kojoj odgovara kat. parcela 1786 KO Lazarevac, površine 1.455 m2, upisane u list nepokretnosti broj 2186 KO Lazarevac, kao javna svojina grada Beograda.

Oglas je objavljen u dnevnom listu „POLITIKA“ 03.10.2016.god.