GIS DIREKCIJE

Otvorite GIS
Pogledajte opis slojeva, ili detaljno korisničko uputstvo

GIS APLIKACIJA

Za unos programa uređivanja građevinskog zemljišta

Prijava na sistem

PORTFOLIO DIREKCIJE

Otvorite portfolio

LOKACIJE ZA DODELU

Za izgradnju stambenih, privrednih i komercijalnih i drugih sadržaja

Pogledajte lokacije

Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta

By Nekategorizovano, Oglas

Predmet otuđenja je zemljište uz ulicu Dula Karaklajića, opština Lazarevac, na dve pojedinačne građevinske parcele, i to: GP1 kojoj odgovara kat. parcela 1783 KO Lazarevac, površine 621 m2 i GP2 kojoj odgovara kat. parcela 1786 KO Lazarevac, površine 1.455 m2, upisane u list nepokretnosti broj 2186 KO Lazarevac, kao javna svojina grada Beograda.

Oglas je objavljen u dnevnom listu „POLITIKA“ 03.10.2016.god.

Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta

By Nekategorizovano, Oglas

Predmet otuđenja je zemljište u kompleksu poslovno-trgovačkog centra „Autokomanda“, između Bulevara Stefana Prvovenčanog, Tabanovačke i Triše Kaclerovića, u Gradskoj opštini Voždovac, na katastarskoj parceli 3/12 KO Voždovac, površine 2.564 m2, koja je upisana u List nepokretnosti broj 4179 KO Voždovac, kao javna svojina grada Beograda.

Oglas je obljavljen u dnevnom listu „POLITIKA“ 17.11.2016.god.