GIS DIREKCIJE

Otvorite GIS
Pogledajte opis slojeva, ili detaljno korisničko uputstvo

GIS APLIKACIJA

Za unos programa uređivanja građevinskog zemljišta

Prijava na sistem

PORTFOLIO DIREKCIJE

Otvorite portfolio

LOKACIJE ZA DODELU

Za izgradnju stambenih, privrednih i komercijalnih i drugih sadržaja

Pogledajte lokacije

Oglasi o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta je građevinsko zemljište u Ulici Diane Budisavljević

By Istaknuto, Oglas

Predmet otuđenja  je građevinsko zemljište koje se nalazi  u ulici Diane Budisavljević, Gradska opština Savski venac, na građevinskoj parceli 53-12, koju čine katastarske parcele broj: 21578/5, 21577/10, 21578/1, 21578/4, 21577/11 i 21511/20, sve upisane u List nepokretnosti broj 3747 KO Savski venac, kao javna svojina grada Beograda i katastarske parcele broj: 21577/16 i 21577/15, obe upisane u List nepokretnosti broj  156 KO Savski venac, kao javna svojina grada Beograda. Parcele čine kompleks ukupne površine 1.741 m2

 Oglas je objavljen u dnevnom listu „POLITIKA“ 21.09.2021. god.

Oglasi o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta je građevinsko zemljište u ulici Aleksandra Tirnanića Tirketa, Gradska opština Savski venac

By Istaknuto, Oglas

Predmet otuđenja je građevinsko zemljište koje se nalazi  u ulici Aleksandra Tirnanića Tirketa, Gradska opština Savski venac, na građevinskoj parceli GP 53-14 koju čini katastarska parcela 21582 KO Savski venac, ukupne površine 1.087 m2, upisana u List nepokretnosti broj 3747 KO Savski venac, kao javna svojina grada Beograda.

 Oglas je objavljen u dnevnom listu „POLITIKA“ 21.09.2021. god.

Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta između ulica Save Radovanovića i Romske, Gradska opština Zemun

By Istaknuto, Oglas

Predmet otuđenja je lokacija koja se nalazi između ulica Save Radovanovića i Romske, Gradska opština Zemun, na građevinskoj parceli koju čini katastarska parcela 1901/2 KO Batajnica, površine 1.046m2, upisana u List nepokretnosti broj 4452 KO Batajnica kao javna svojina grada Beograda.

 Oglas je objavljen u dnevnom listu „POLITIKA“ 03.06.2021. god.

Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u ulici Braće Vojinović u naselju Batajnica, Gradska opština Zemun

By Istaknuto, Oglas

Predmet otuđenja je lokacija koja se nalazi u ulici Braće Vojinović u naselju Batajnica, Gradska opština Zemun, na građevinskoj parceli koju čini katastarska parcela 1877/5 KO Batajnica, površine 511m2, upisana u List nepokretnosti broj 4452 KO Batajnica kao javna svojina grada Beograda.

 Oglas je objavljen u dnevnom listu „POLITIKA“ 03.06.2021. god.

Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta između ulica Branka Radičevića i Dušana Petrovića Šaneta, Gradska opština Lazarevac

By Istaknuto, Oglas

Predmet otuđenja je zemljište koje se nalazi između ulica Branka Radičevića i Dušana Petrovića Šaneta, Gradska opština Lazarevac, na građevinskoj parceli GP2 ukupne površine 2.146m2, koja odgovara katastarskoj parceli br. 2197/13 KO Lazarevac, upisana u List nepokretnosti broj 2186 KO Lazarevac kao javna svojina grada Beograda.

 Oglas je objavljen u dnevnom listu „POLITIKA“ 02.06.2021. god.

Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u naselju Kamendin, u ulici Tomice Popović, opština Zemun

By Oglas

Predmet otuđenja je zemljište koje se nalazi u naselju Kamendin, u ulici Tomice Popović, Gradska opština Zemun, na četiri pojedinačne građevinske parcele, i to:
GP1 kojoj odgovara kat. parcela 143/266, površine 122 m2;
GP2 kojoj odgovara kat. parcela 143/267, površine 116 m2;
GP3 kojoj odgovara kat. parcela 143/268, površine 118 m2 i
GP4 kojoj odgovara kat. parcela 143/269, površine 121 m2;
sve upisane u List nepokretnosti broj 1295 KO Zemun Polje kao javna svojina grada Beograda.

Oglas je objavljen u dnevnom listu „POLITIKA“ 01.03.2021. god..

Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u Bloku 41a u Novom Beogradu

By Istaknuto, Oglas

Predmet otuđenja je lokacija koja se nalazi između UMP-a i železničke pruge, u južnom delu bloka 41a, Gradska opština Novi Beograd, na građevinskoj parceli koju čini katastarska parcela 2229/13 KO Novi Beograd, površine 2.548 m2, upisana u List nepokretnosti broj 2185 KO Novi Beograd, kao javna svojina grada Beograda.

 Oglas je objavljen u dnevnom listu „POLITIKA“ 25.01.2021. god.

Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u naselju Batajnica, opština Zemun

By Istaknuto, Oglas

Predmet otuđenja je lokacija koja se nalazi između ulica Save Radovanovića i Romske, Gradska opština Zemun, na građevinskoj parceli koju čini katastarska parcela 1901/2 KO Batajnica, površine 1.046m2, upisana u List nepokretnosti broj 4452 KO Batajnica kao javna svojina grada Beograda.

 Oglas je objavljen u dnevnom listu „POLITIKA“ 30.12.2020. god.

Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u naselju Batajnica, opština Zemun

By Oglas

Predmet otuđenja je lokacija koja se nalazi u ulici Braće Vojinović u naselju Batajnica, Gradska opština Zemun, na građevinskoj parceli koju čini katastarska parcela 1877/5 KO Batajnica, površine 511m2, upisana u List nepokretnosti broj 4452 KO Batajnica kao javna svojina grada Beograda.

 Oglas je objavljen u dnevnom listu „POLITIKA“ 28.12.2020. god.