GIS DIREKCIJE

Otvorite GIS
Pogledajte opis slojeva, ili detaljno korisničko uputstvo

GIS APLIKACIJA

Za unos programa uređivanja građevinskog zemljišta

Prijava na sistem

PORTFOLIO DIREKCIJE

Otvorite portfolio

LOKACIJE ZA DODELU

Za izgradnju stambenih, privrednih i komercijalnih i drugih sadržaja

Pogledajte lokacije

OGLAS ZA PRIBAVLjANjE GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA U JAVNU SVOJINU GRADA BEOGRADA PUTEM PRIKUPLjANjA PISMENIH PONUDA

By Oglas

Predmet pribavljanja

Predmet pribavljanja je građevinsko zemljište minimalne površine  od 20.000m2, koje mora da zadovoljava kriterijume prostorno-urbanističke adekvatnosti u smislu blizine stambenih zgrada iz programa stambene podrške koje je Grad već izgradio, kao i drugim kompatibilnim namenama, saobraćajne dostupnosti i dostupnosti objektima javnih usluga, kao što su osnovne škole, dečje ustanove, zdravstvene ustanove, centri snabdevanja i drugo.

Oglas je objavljen u dnevnom listu „POLITIKA“ 27.12.2019.god.

Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u Karlovačkoj ulici, Opština Vračar

By Oglas

Predmet otuđenja je građevinsko zemljište između ulica Gružanske, Karlovačke i Todora od Stalaća, na građevinskim parcelama:

GP1, ukupne površine 372 m2, kojoj odgovaraju katastarske parcele: 3590/7, 3556/7 upisane u list nepokretnosti broj 3094 KO Vračar kao javna svojina grada Beograda i katastarska parcela 2562/1, upisana u list nepokretnosti broj 3825 KO Vračar kao javna svojina grada Beograda i

GP2,  ukupne površine 372 m2, kojoj odgovaraju katastarske parcele: 3590/4 i 2579/1, obe KO Vračar, upisane u list nepokretnosti broj 4590 KO Vračar,  kao javna svojina grada Beograda.

Oglas je objavljen u dnevnom listu „POLITIKA“ 26.12.2019. god.

Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta na lokaciji „Autokomanda 2“, Opština Voždovac

By Oglas

Predmet otuđenja je zemljište u kompleksu poslovno-trgovačkog centra „Autokomanda 2“, na građevinskoj parceli između Bulevara Stefana Prvovenčanog, Tabanovačke i Triše Kaclerovića, u Gradskoj opštini Voždovac, kojoj odgovara katastarska parcela br. 3/12 KO Voždovac, površine 2.564 m2,  upisana u List nepokretnosti broj 4179 KO Voždovac,  kao javna svojina grada Beograda.

Oglas je objavljen u dnevnom listu „POLITIKA“ 06.09.2019.god.

Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta na lokaciji „Marina Dorćol“, Opština Stari grad

By Oglas

Predmet otuđenja je zemljište na lokaciji „Marina Dorćol“, na građevinskoj parceli kojoj odgovaraju sledeće katastarske parcele: 2/2, 7/4, 7/5, 6/8, 5/26, 6/11, 6/12, 6/13 i 5/2, sve KO Stari grad, upisane u Listu nepokretnosti broj 2441 KO Stari Grad, kao javna svojina grada Beograda, ukupne površine 40.738 m².

Oglas je objavljen u dnevnom listu „POLITIKA“ 14.08.2019. god.

Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u delu Bloka 43, GO Novi Beograd

By Oglas

Predmet otuđenja je zemljište u delu Bloka 43, u gradskoj opštini Novi Beograd, na uglu ulica Jurija Gagarina i gradske saobraćajnice koja je deo unutrašnjeg magistralnog poluprstena, na građevinskoj parceli kojoj odgovara katastarska parcela 5380/19 KO Novi Beograd, površine 20.500 m2, upisanoj u listu nepokretnosti broj 2185 KO Novi Beograd, kao javna svojina grada Beograda.

Oglas je objavljen u dnevnom listu „POLITIKA“ 15.07.2019. god.

Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u kompleksu poslovno-trgovačkog centra „Autokomanda 2“, GO Voždovac

By Oglas

Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u kompleksu poslovno-trgovačkog centra „Autokomanda 2“, na građevinskoj parceli između Bulevara Stefana Provenčanog, Tabanovačke i Triše Kaclerovića, u Gradskoj opštini Voždovac, oj odgovara katastarska parcela broj 3/12 KO Voždovac, površine 2.564 m2, upisana u List nepokretnosti broj 4179 KO Voždovac, kao javna svojina grada Beograda.

Oglas je objavljen u dnevnom listu „POLITIKA“ 24.06.2019. god.

Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta između ulica Branka Radičevića i Dušana Petrovića Šaneta, GO Lazarevac

By Oglas

Subject to alienation (sale) is the building land located between Branka Radicevica Street and Dusana Petrovica Saneta Street, Municipality of Lazarevac, LOT2 with total area of 2.146m2 comprising of the cadastral plot No. 2197/13 filed in the Land Registry Sheet No. 2186, CM of Lazarevac as the public property of the City of Belgrade.

Oglas je objavljen u dnevnom listu „POLITIKA“ 24.06.2019. god.

Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u Ulici Južni bulevar, GO Vračar

By Oglas

Predmet otuđenja je građevinsko zemljište u ulici Južni bulevar u Gradskoj opštini Vračar, na građevinskoj parceli ukupne površine od  313 m², koju čine dve katastarske parcele, i to: 3450/2 KO Vračar, površine 296 m2 upisane u List nepokretnosti broj  4590  i 4777/5 KO Vračar, površine 17 m2 upisane u List nepokretnosti broj  3094, obe kao javna svojina grada Beograda.

Oglas je objavljen u dnevnom listu „POLITIKA“ 29.05.2019. god.