GIS DIREKCIJE

Otvorite GIS
Pogledajte opis slojeva, ili detaljno korisničko uputstvo

GIS APLIKACIJA

Za unos programa uređivanja građevinskog zemljišta

Prijava na sistem

PORTFOLIO DIREKCIJE

Otvorite portfolio

LOKACIJE ZA DODELU

Za izgradnju stambenih, privrednih i komercijalnih i drugih sadržaja

Pogledajte lokacije

Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta uz magistralnu saobraćajnicu T-6, opština Zemun

By Oglas

Predmet otuđenja je lokacija koja se nalazi uz Magistralnu saobraćajnicu  T-6 u pravcu mosta Mihajla Pupina, u neposrednoj blizini Autoputa Beograd-Novi sad, kod rasksnice „Lakat krivina“, GO Zemun, na građevinskoj parceli koju čini katastarska parcela 10201/25 KO Zemun, površine 19.377m2, upisana u List nepokretnosti broj 2754 KO Zemun, kao javna svojina grada Beograda.

 Oglas je objavljen u dnevnom listu „POLITIKA“ 14.10.2020. god.

Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u Lisičijem potoku, opština Savski venac

By Oglas

Predmet otuđenja je lokacija koja se nalazi u Lisičijem potoku, u delu između Topčiderskog brda i Banjice, južno od Belog dvora, na građevinskoj parceli  ukupne površine 1.850 m2, koja se sastoji od katastarskih parcela: 21346/1, površine 1.483 m2 i 21346/2, površine 367 m2, obe KO Savski venac, upisane u List nepokretnosti broj 3747 KO Savski venac, kao javna svojina grada Beograda.

Oglas je objavljen u dnevnom listu „POLITIKA“ 01.09.2020. god.

Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta uz Batajnički put, opština Zemun

By Oglas

Predmet otuđenja je zemljište između Autoputa Beograd – Novi Sad i Ulice majora Zorana Radosavljevića (stari Batajnički  put), neposredno ispred Batajničke petlje sa novom obilaznicom oko Beograda – put E75, na građevinskoj parceli koja odgovara katastarskoj parceli 5728 KO Batajnica, površine 74.428 m2, upisane u List nepokretnosti broj 8397 KO Batajnica, kao javna svojina grada Beograda.

 Oglas je objavljen u dnevnom listu „POLITIKA“ 31.08.2020. god.

Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u Bloku 53, opština Novi Beograd

By Oglas

Predmet otuđenja je građevinsko zemljište u Bloku 53, Gradska opština Novi Beograd, na građevinskoj parceli GP1 kojoj odgovara katastarska parcela broj 6827/1 KO Novi Beograd, ukupne površine 31.525 m2, upisana u List nepokretnosti broj 4137 KO Novi Beograd, kao javna svojina grada Beograda.

 Oglas je objavljen u dnevnom listu „POLITIKA“ 29.06.2020. god.

Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u Slavonskoj ulici, opština Zemun

By Oglas

Predmet otuđenja je građevinsko zemljište u Ulici Slavonskoj, Gradska opština Zemun, na građevinskoj parceli ukupne površine od 1.427m², koju čine dve katastarske parcele, i to: 10581 KO Zemun, površine 419 m2 i 10582 KO Zemun, površine 1008 m2, obe upisane u List nepokretnosti broj 2754 kao javna svojina grada Beograda.

 Oglas je objavljen u dnevnom listu „POLITIKA“ 05.05.2020. god.

Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u blizini fabrike „Grmeč“, opština Zemun

By Oglas

Predmet otuđenja je građevinsko zemljište u neposrednoj blizini fabrike „Grmeč“ u Gradskoj opštini Zemun – privredna zona severno od autoputa (pristup lokaciji je iz ulice Milana Rešetara), na dve pojedinačne građevinske parcele, i to: GP1 kojoj odgovara katastarska parcela 1494, površine 2.139m2 i GP2 kojoj odgovara katastarska parcela 1495, površine 4.576m2, obe KO Zemun polje, upisane u Listu nepokretnosti broj 1295 KO Zemun polje, kao javna svojina grada Beograda.

 Oglas je objavljen u dnevnom listu „POLITIKA“ 05.05.2020. god.

Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja suvlasničkog udela građevinskog zemljišta u Bloku 58, Opština Novi Beograd

By Oglas

Predmet otuđenja su suvlasnički udeli građevinskog zemljišta u bloku 58 u Gradskoj opštini Novi Beograd, na dve pojedinačne građevinske parcele, i to:

  • suvlasnički udeo na GP1 kojoj odgovara katastarska parcela 5298/9 KO Novi Beograd, ukupne površine 4.693 m2, na kojoj je upisana javna svojina grada Beograda sa udelom 4621/4693 (4.621 m2) i svojina „LOLA REAL ESTATE“d.o.o. ul. Nikole Tesle br. 8, Beograd – Zemun, sa udelom 72/4693 (72 m2), u Listu nepokretnosti broj 4787 KO Novi Beograd i
  • suvlasnički udeo na GP2 kojoj odgovara katastarska parcela 5298/12 KO Novi Beograd, ukupne površine 5.006 m2, na kojoj je upisana javna svojina grada Beograda sa udelom 4755/5006 (4.755 m2) i svojina svojina „LOLA REAL ESTATE“d.o.o. ul. Nikole Tesle br. 8, Beograd – Zemun sa udelom 251/5006 (251 m2), u Listu nepokretnosti broj 4790 KO Novi Beograd.

Oglas je objavljen u dnevnom listu „POLITIKA“ 14.03.2020. god.