GIS DIREKCIJE

Otvorite GIS
Pogledajte opis slojeva, ili detaljno korisničko uputstvo

GIS APLIKACIJA

Za unos programa uređivanja građevinskog zemljišta

Prijava na sistem

PORTFOLIO DIREKCIJE

Otvorite portfolio

LOKACIJE ZA DODELU

Za izgradnju stambenih, privrednih i komercijalnih i drugih sadržaja

Pogledajte lokacije

Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u ulici Diane Budisavljević, opština Savski venac

By Oglas

Predmet otuđenja je zemljište u ulici Diane Budisavljević u Gradskoj opštini Savski venac, na građevinskoj parceli koju čini katastarska parcela 21574/1 KO Savski venac, ukupne površine 1.238m2, upisane u List nepokretnosti broj  3747  KO Savski venac, kao javna svojina grada Beograda.

  Oglas je objavljen u dnevnom listu „POLITIKA“ 28.05.2018. god.

Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta na Autokomandi, opština Voždovac

By Oglas

Predmet otuđenja je zemljište u kompleksu poslovno-trgovačkog centra „Autokomanda 2“, na građevinskoj parceli između Bulevara Stefana Prvovenčanog, Tabanovačke i Triše Kaclerovića, u Gradskoj opštini Voždovac, kojoj odgovara katastarska parcela 3/12 KO Voždovac, površine 2.564 m2,  upisana u List nepokretnosti broj 4179 KO Voždovac,  kao javna svojina grada Beograda.

  Oglas je objavljen u dnevnom listu „POLITIKA“ 23.05.2018. god.

Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u ulici Braće Jerković, opština Voždovac

By Oglas

Predmet otuđenja je zemljište između objekata sa kućnim brojem 167, 179 i 191 u ulici Braće Jerković, opština Voždovac, na građevinskoj parceli GP1, površine 2.245m2, koja odgovara katastarskim parcelama KO Voždovac: 30019/31 koja je upisana u List nepokretnosti broj 7144, površine 1.275m2, 30019/33 koja je upisana u List nepokretnosti broj 6659, površine 820m2 i 30022/6 koja je upisana u List nepokretnosti broj 804, površine 150m2, sve kao javna svojina grada Beograda.

  Oglas je objavljen u dnevnom listu „POLITIKA“ 14.05.2018. god.

Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u naselju Batajnica, opština Zemun

By Oglas

Predmet otuđenja je zemljište na građevinskoj parceli GP2 koju čine katastarske parcele 1875/2 i 1875/4, obe KO Batajnica, ukupne površine 518m2, upisane u List nepokretnosti broj 2633 KO Batajnica, kao javna svojina grada Beograda. Predmetna lokacija se nalazi u Ulici Save Radovanovića u Gradskoj opštini Zemun.

  Oglas je objavljen u dnevnom listu „POLITIKA“ 12.05.2018. god.

Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u naselju Kneževac-Kijevo, opština Rakovica

By Oglas

Predmet otuđenja je zemljište u stambenom naselju Kneževac-Kijevo, u trgovačkom centru uz Ibarsku magistralu u Gradskoj opštini Rakovica, na građevinskoj parceli GP2  ukupne površine 1.432m2, koja odgovara katastarskim parcelama: 13225/10, površine 35m2, upisane u List nepokretnosti broj 3288 KO Kneževac, 13226/10, površine 1.252m2, upisane u List nepokretnosti broj 3319 KO Kneževac, 224/6, površine 52m2  i 222/5, površine 93m2, upisane u List nepokretnosti broj 3077 KO Kneževac, sve kao javna svojina grada Beograda.

  Oglas je objavljen u dnevnom listu „POLITIKA“ 09.05.2018. god.

Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta na lokaciji između ulica Branka Radičevića i Dušana Petrovića Šaneta, u Gradskoj opštini Lazarevac

By Oglas

Predmet otuđenja je zemljište koje se nalazi između ulica Branka Radičevića i Dušana Petrovića Šaneta, u Gradskoj opštini Lazarevac, na na građevinskoj parceli GP2 ukupne površine 2.146m2, koja odgovara katastarskoj parceli 2197/13 KO Lazarevac, upisana u List nepokretnosti broj 2186 KO Lazarevac, kao javna svojina grada Beograda.

  Oglas je objavljen u dnevnom listu „POLITIKA“ 11.04.2018. god.

 

Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u Bloku 63, Gradska opština Novi Beograd

By Oglas

Predmet otuđenja je zemljište na lokaciji u Bloku 63, Gradska opština Novi Beograd, na građevinskoj parceli ukupne površine 3.118 m2 , kojoj odgovaraju katastarske parcele: 3347/34 KO Novi Beograd,  površine 2.331 m2, upisana u List nepokretnosti broj 6645 KO Novi Beograd kao javna svojina grada Beograda i 3347/69 KO Novi Beograd, površine 787 m2, upisana u List nepokretnosti broj  6310  KO Novi Beograd, kao javna svojina grada Beograda.

  Oglas je objavljen u dnevnom listu „POLITIKA“ 06.03.2018.god.
  Ispravka oglasa je objavljena у dnevnom listu „POLITIKA“ 29.03.2018.год.