GIS DIREKCIJE

Otvorite GIS
Pogledajte opis slojeva, ili detaljno korisničko uputstvo

GIS APLIKACIJA

Za unos programa uređivanja građevinskog zemljišta

Prijava na sistem

PORTFOLIO DIREKCIJE

Otvorite portfolio

LOKACIJE ZA DODELU

Za izgradnju stambenih, privrednih i komercijalnih i drugih sadržaja

Pogledajte lokacije

Oglas – Javno nadmetanje

By Nekategorizovano, Oglas

Predmet ouđenja je zemljište u privrednoj zoni Gornji Zemun – Zona 1, u blizini kompleksa “Galenika”, gradska opština Zemun, na dve pojedinačne građevinske parcele, i to: GP1 kojoj odgovara katastarska parcela 1486 i GP2 kojoj odgovara katastarska parcela 1485, obe KO Zemun polje, upisane u list nepokretnosti broj 2800 KO zemun polje, kao javna svojina grada Beograda.

Oglas je objavljen u dnevnom listu „POLITIKA“ 12.02.2016.god

Oglas o prikupljanju ponuda

By Nekategorizovano, Oglas

Oglas o prikupljanju ponuda za davanje u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini radi izgradnje objekata za komercijalne sadržaje i kompatibilne namene na katastarskoj parceli broj 839/1 KO Lazarevac u Ul. Dimitrija Tucovića u Lazarevcu.
Oglas je objavljen u listu „Večernje novosti“ 13.04.2013.god.

Preuzmite oglas