GIS DIREKCIJE

Otvorite GIS
Pogledajte opis slojeva, ili detaljno korisničko uputstvo

GIS APLIKACIJA

Za unos programa uređivanja građevinskog zemljišta

Prijava na sistem

PORTFOLIO DIREKCIJE

Otvorite portfolio

LOKACIJE ZA DODELU

Za izgradnju stambenih, privrednih i komercijalnih i drugih sadržaja

Pogledajte lokacije

Javni oglas o prikupljanju ponuda radi otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Beograda

By Nekategorizovano, Oglas

Predmet otuđenja je građevinsko zemljište na građevinskoj parceli koja odgovara katastarskoj parceli br. 5728 KO Batajnica, površine 74.428 m2, upisana u List nepokretnosti broj 8397 KO Batajnica kao javna svojina grada Beograda. Predmetna lokacija se nalazi između auto-puta Beograd-Novi Sad i ulice majora Zorana Radosavljevića (stari Batajnički put), neposredno ispred Batajničke petlje sa novom obilaznicom oko Beograda – put E75, u opštini Zemun.

Oglas je objavljen u dnevnom listu „POLITIKA“ 17.08.2016.god.