Otvorene ponude na tenderu za izradu idejnog rešenja kanalisanja naselja Kaluđerica

By 12. februara 2019. Vesti

U Direkciji za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda juče su otvorene ponude za izradu idejnog rešenja kanalisanja naselja Kaluđerica. Na tender su stigle dve prijave od kojih će, posle njihovog pregleda i vrednovanja, jedna biti prihvaćena kao najpovoljnija. Procenjena vrednost posla je 14 miliona dinara, a učesnici su na tenderu ponudili između 10,2 i 11,8 miliona dinara. Cilj Direkcije na ovom tenderu je da se dobije tehnička dokumentacija na osnovu koje će se u narednom periodu izraditi projekti za građevinsku dozvolu i izgradnju 12 kilometara primarne i 105 kilometara sekundarne mreže u naselju Kaluđerica.

Naselje Kaluđerica je naglo i stihijski izgrađeno u poslednjih trideset godina na slobodnim terenima duž Smederevskog puta, tako da je postalo primer neplanske gradnje u Beogradu. U naselju živi oko 40.000 stanovnika, a postojeća kanalizaciona mreža za odvođenje upotrebljenih voda izgrađena je parcijalno i nelegalno, radi evakuacije voda ka najbližem recipijentu (uglavnom Kaluđerički potok), ne vodeći računa o celovitom rešenju sistema i ekološkim posledicama po kvalitet vodotoka.

Direkcija će idejnim rešenjem planirati najveći deo sekundarne mreže naselja Kaluđerica i manji deo naselja Leštane, koje gravitira Kaluđeričkom potoku. Takođe, idejno rešenje obrađuje i primarne objekte, kao što su lokalno postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda za naselje Kaluđerica i deonicu Bolečkog kolektora, čija će planirana trasa biti preispitana u cilju brže realizacije.

Preispitivanjem postojećeg koncepta Direkcija će predvideti izgradnju lokalnog postrojenja za prihvat i preradu otpadnih voda iz naselja Kaluđerica i Leštane na najbližoj lokaciji, na samom ulivu Kaluđeričkog potoka u ranije regulisano korito reke Bolečice, imajući u vidu potrebno vreme za realizaciju Bolečkog kolektora u dužini od oko 4,3 kilometra sa regulacijom reke Bolečice, čemu prethodi obimno rešavanje imovinsko-pravnih odnosa. Tako prerađene otpadne vode bi se upuštale u reku Bolečicu, dok se uz nju ne izgradi Bolečki kolektor.

Planirani Bolečki kolektor, po ranije urađenom Generalnom projektu razvoja beogradskog kanalizacionog sistema, otpadne vode sprovodi do KCS „Vinča“, a odatle se upotrebljene vode prepumpavaju potisnim cevovodom dužine oko 8 kilometara do PPOV „Veliko selo“. U cilju brže realizacije i uštede sredstava potrebnih za izgradnju ovih 8 kilometara kolektora, planom iz 2016. godine je pored prostora opredeljenog za KCS „Vinča“, predviđena i izgradnja postrojenja sa kompletnim tretmanom otpadnih voda, što daje mogućnost da se  upotrebljene vode preko ovog postrojenja ispuste u Dunav na ovoj lokaciji.

Kroz idejno rešenje će biti razmotrene i dve varijante izgradnje Bolečkog kolektora od naselja Kaluđerica do PPOV „Vinča“, a na osnovu analize koja sadrži i procenjene troškove izuzimanja zemljišta. U jednoj varijanti će se sagledati izgradnja površinskim iskopom, a u drugoj primena tunelske metode izgradnje sa postavljanjem revizionih šahtova na pozicijama koje su pristupačne sa postojeće putne mreže, kako bi se maksimalno smanjilo izuzimanje potrebnog zemljišta.