Skip to main content

Otvorene ponude za uređenje Trga republike

By 21. juna 2018.Vesti

Na tender za uređenje Trga republike pristigle su dve ponude, koje su danas otvorene u Direkciji za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda. Za posao uređenja prostora između Narodnog pozorišta, Narodnog muzeja, palate „Riunione“, Doma štampe, Kolarčeve i Makedonske ulice, do Platoa Zorana Đinđića prijavile su se dve grupe ponuđača, od kojih jednu predvodi Štrabag, a drugu Energoprojekt niskogradnja. Obe ponude su ispod procenjene vrednosti i tokom jula će se vršiti njihova detaljna provera, posle čega će biti doneta odluka o najpovoljnijem ponuđaču.

Projekat uređenja Trga republike urađen je na osnovu prvonagrađenog rada na konkursu koji je sproveden tokom 2015. godine. Površina obuhvaćena projektom iznosi oko 1,5 hektara, od čega je dve trećine namenjeno pešačkim kretanjima. Na prostoru Trga republike biće postavljene kamene ploče i kocke različitih dimenzija, kako bi se razdvojile saobraćajne i pešačke površine pojedinih delova trga. Ukloniće se oko 150 fizičkih barijera i prostornih prepreka u cilju dobijanja otvorenog multifunkcionalnog i pristupačnog prostora. Javno osvetljenje će, osim funkcionalne, imati i ulogu dekorativne rasvete, koja će bojom i intenzitetom biti pogodna za različite manifestacije na trgu. Za osvetljenje Spomenika knezu Mihailu predviđeno je postavljanje zasebnih reflektora, a posebno osvetljenje je planirano i za krošnje novog duplog drvoreda prema Kolarčevoj ulici.

Sistem taktilnih linija vodilja povezivaće postojeće linije sa pešačkim prelazima i stajalištima, a zone taktilnog upozorenja postavljene su na svim pešačkim prelazima, zatim na poziciji prednjih vrata vozila javnog gradskog prevoza na stajalištima, kao i na promeni pravca linija vodilja. Parking za bicikle će biti postavljen u zoni drvoreda kod Narodnog muzeja, prema uglu sa Vasinom ulicom, a na trgu će se naći i informacioni pano veličine 2,2×2,5 metra.

Tačan položaj Stambol kapije će biti snimljen odgovarajućim uređajima i taj prostor, kao i prostor gde je nekada bio Spomenik crvenoarmejcima, biće obeležen drugačijim kamenim pločama.

Zelenilo na Trgu republike će jednim delom biti zadržano, a posadiće se preko dvadeset novih stabala visine pet metara i biće formirani travnjaci na površini od oko 350 metara kvadratnih.

Preko Trga republike planirane su četiri saobraćajne trake, koje će biti popločane odgovarajućim kamenim kockama, a radi uklapanja kolovoznih konstrukcija biće rekonstruisani i delovi Francuske, Kolarčeve i Makedonske ulice. Tokom uređenja biće zamenjeno i rekonstruisano oko 250 metara vodovodnih i kanalizacionih cevi, elektroenergetska i telekomunikaciona mreža.
Planiranom intervencijom predviđeno je postavljanje nove javne rasvete, kojom će se obezbediti osvetljenje platoa, pešačkih staza sa bočnih strana platoa, zatim dekorativna rasveta okolnih objekata i saobraćajnog poteza Kolarčeva-Makedonska u zoni Trga republike.