Planovi

GENERALNI URBANISTIČKI PLAN BEOGRADA

Generalni urbanistički plan Beograda (GUP) obuhvata građevinsko područje površine oko 56.540 ha, od čega je građevinsko zemljište površine oko 51.970 ha.

Koncepcija razvoja, uređivanja i zaštite grada Beograda kao evropske metropole, centra administracije, kulture, poslovanja i privrede zasniva se na:

  • urbanoj obnovi i povećanju kvaliteta postojećih urbanih celina;
  • racionalnom širenju gradskog građevinskog zemljišta i očuvanju neizgrađenog prirodno kvalitetnog zemljišta;
  • planiranju izgradnje i uređenja uvažavajući vredne elemente prirode, predela i ekološki osetljivih područja;
  • održivom korišćenju i zaštiti vodnih resursa;
  • održavanju, revitalizaciji, unapređenju i promociji kulturnih dobara;
  • modernizaciji i razvoju saobraćajnih i infrastrukturnih kapaciteta i komunalnih usluga;
  • efikasnijem korišćenju građevinskog zemljišta, rehabilitacijom i urbanizacijom nekadašnjih privrednih i komunalnih zona;
  • omogućavanju izgradnje na planovima predviđenim lokacijama (nove stambene zone, javni i rekreativni sadržaji, komercijalne zone, privredne zone i privredni parkovi)

Urbanistički zavod Beograda izradio je Generalni urbanistički plan Beograda koji je Skupština grada Beograda usvojila 7. marta 2016. godine („Sl. list grada Beograda“ br. 11/16).